Σωλήνες PVC

Σωλήνες Κτηριακής Αποχέτευσης PVC-U (Σύνδεση Με Eλαστικό Δακτύλιο)

 
Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές κτηριακών εγκαταστάσεων, για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτιριακών λυμάτων, χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας καθώς και σε δίκτυα εξαερισμού.
Περισσότερα

Σωλήνες Κτηριακής Αποχέτευσης PVC-U (Σύνδεση Με Κόλλα)

 
Xρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές κτηριακών εγκαταστάσεων για επιφανειακάκαι υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτιριακών λυμάτων, χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας και σε δίκτυα εξαερισμού.
Περισσότερα